Tekniikka ja talous / Vinkki

Kestävän kehityksen ja ESG-kriteerien merkitys yritysrahoituksessa

Mitä ESG tarkoittaa?

ESG tarkoittaa ympäristöllisiä, sosiaalisia ja hallinnollisia kriteereitä, joita yritykset voivat käyttää määrittämään ja arvioimaan kestävää toimintaansa. Näillä kriteereillä on yhä suurempi painoarvo yritysrahoituksessa.

ESG-kriteerit auttavat sijoittajia tunnistamaan yritykset, jotka toimivat kestävällä ja eettisellä tavalla. Tämä on tärkeää, sillä yhä useampi sijoittaja ja rahoituslaitos priorisoi ESG-vastuullisuutta.

ESG ja yritysrahoituksen saatavuus

Yritykset, jotka noudattavat ESG-kriteereitä, voivat usein saada rahoitusta helpommin ja edullisemmin. Monet rahoittajat suosivat näitä yrityksiä, sillä ne ovat pienemmän riskin kohteita.

Toisaalta, yritykset, jotka eivät noudata ESG-standardeja, voivat kohdata haasteita rahoituksen saamisessa. Tämä johtuu siitä, että sijoittajat ovat yhä tietoisempia kestävän kehityksen merkityksestä.

ESG ja sijoittajien vaatimukset

ESG-kriteerit ovat yhä useammin osa sijoittajien vaatimuksia. Sijoittajat haluavat tietää, miten yritys huomioi ympäristö-, sosiaali- ja hallintotekijät.

Jotkut sijoittajat käyttävät ESG-analyysejä osana sijoitusstrategiaansa ja saattavat jopa sulkea pois yrityksiä, jotka eivät täytä tiettyjä ESG-standardeja.

Käyttöpääoman lisäämisestä: Capitalbox.fi

Käyttöpääoma on keskeinen osa yrityksen toimintaa, ja sen hallinta on erityisen tärkeää ESG-standardeja noudattaville yrityksille. Capitalbox.fi on palvelu, joka tarjoaa lyhytaikaisia lainoja yrityksille, mukaan lukien ESG-vastuullisille yrityksille.

Palvelu mahdollistaa nopean rahoituksen, joka auttaa yrityksiä hallitsemaan kassavirtaa ja investoimaan kestäviin hankkeisiin.

EstateGuru

EstateGuru on rajaton, digitaalinen markkinapaikka, joka tuo yhteen kehittäjiä ja sijoittajia muokkaamaan tulevaisuuden eurooppalaisia taivaanrantoja. Korkean teknologian lähestymistapa rahoitukseen tarjoaa turvallisia ja läpinäkyviä sijoitusmahdollisuuksia, jotka tarjoavat parhaan mahdollisen riski/tuotto-suhteen. Toteuttaakseen filosofian, jonka mukaan sijoittaminen pitäisi olla kaikkien saavutettavissa, EstateGuru mahdollistaa sijoitukset alkaen vain 50 eurosta.

EstateGuru tekee samalla yhteistyötä vakiintuneiden institutionaalisten sijoittajien ja joittenkin Euroopan suurimpien kiinteistökehittäjien kanssa. Toimimalla johtavana pan-eurooppalaisena markkinapaikkana, joka mahdollistaa kiinteistöjen takaisin maksamat lainat pk-yrityksille ja huolellisesti valituille sijoitusmahdollisuuksille globaalille sijoittajakunnallemme, EstateGuru yhdistää erilaisia palveluntarjoajia, pk-yrityksiä ja sijoittajia yhdellä yhtenäisellä markkinapaikalla. Yritys tarjoaa ainutlaatuisen palvelun, jota muut rahoituslaitokset eivät voi tarjota – saumattoman, rajat ylittävän ja digitaalisen palvelun lainanottajille ja sijoittajille.

EstateGuru ja vastuullinen rahoitus

EstateGuru on digitaalinen markkinapaikka, joka tarjoaa turvallisia ja läpinäkyviä sijoitusmahdollisuuksia. Yritys mahdollistaa sijoitukset alkaen vain 50 eurosta ja toimii yhteistyössä vakiintuneiden institutionaalisten sijoittajien ja suurten kiinteistökehittäjien kanssa Euroopassa. EstateGuru on myös ainutlaatuinen rahoituslaitos, sillä se tarjoaa saumattoman, rajat ylittävän ja digitaalisen palvelun lainanottajille ja sijoittajille.

EstateGuru tekee yhteistyötä erilaisten palveluntarjoajien, pk-yritysten ja sijoittajien kanssa, ja se voi olla hyvä esimerkki yrityksestä, joka voisi hyötyä ESG-auditoinnista ja vastuullisuusraportoinnista, ottaen huomioon sen monitahoisen liiketoimintamallin ja laajan sijoittajakunnan.

Yritysrahoituksen uusista mahdollisuuksista

Kestävän kehityksen myötä on syntynyt uusia rahoitusvälineitä ja -mahdollisuuksia. Esimerkiksi vihreät joukkovelkakirjalainat ovat nousseet suosioon. Lisää tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista voi lukea yrityksen rahoitus-sivustolta.

Uusien rahoitusmuotojen lisäksi perinteiset rahoituslaitokset ovat alkaneet painottaa ESG-kriteereitä entistä enemmän.

Vastuullisuusraportit ja läpinäkyvyys

Vastuullisuusraportit ja ESG-auditoinnit ovat yhä tärkeämpiä yritysrahoituksessa. Ne tarjoavat sijoittajille ja rahoittajille objektiivista tietoa yrityksen kestävyydestä.

Nämä raportit auttavat yrityksiä osoittamaan sijoittajille ja muille sidosryhmille, että ne ottavat kestävän kehityksen vakavasti.

ESG ja kilpailuetu

Yritykset, jotka ottavat ESG-kriteerit huomioon, saavuttavat usein kilpailuetua. Kestävä toiminta voi parantaa yrityksen mainetta ja siten avata uusia markkinoita.

Kilpailuetu näkyy myös parempana asiakasuskollisuutena, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti yrityksen arvoon ja siten myös rahoituksen saatavuuteen.

Vastuullisuusraportit: Miksi ne ovat tärkeitä?

Vastuullisuusraportit ovat olennainen osa yrityksen avoimuusstrategiaa ja luottamuksen rakentamista sidosryhmien keskuudessa. Ne tarjoavat yksityiskohtaista tietoa yrityksen ympäristö-, sosiaalisista ja hallinnollisista (ESG) toimenpiteistä, ja näin ollen auttavat sijoittajia, asiakkaita ja muita sidosryhmiä arvioimaan yrityksen vastuullisuustasoa.

Lisäksi vastuullisuusraportit ovat yhä useammin myös lakisääteinen vaatimus monissa maissa, joten niiden julkaiseminen on välttämätöntä myös juridisesta näkökulmasta. Niiden avulla yritykset voivat myös verrata suorituskykyään alan parhaiden käytäntöjen ja kansainvälisten standardien mukaisesti.

ESG-auditointi: Mitä se kattaa?

ESG-auditointi on prosessi, jossa arvioidaan yrityksen ympäristö-, sosiaalisia ja hallinnollisia toimenpiteitä. Auditointi suoritetaan yleensä ulkopuolisen tahon toimesta ja se voi sisältää niin haastatteluja, dokumenttien tarkastelua kuin paikan päällä tehtäviä tarkistuksia.

Auditoinnin tarkoituksena on varmistaa, että yritys noudattaa ilmoittamiaan ESG-standardeja ja -käytäntöjä. Tulokset voivat auttaa yritystä tunnistamaan alueet, joilla on parantamisen varaa, sekä vahvistaa sidosryhmien luottamusta yrityksen vastuullisuuteen.

Pitkän aikavälin vaikutukset

Kestävän kehityksen ja ESG-kriteerien noudattaminen ei ole vain lyhyen aikavälin trendi. Se on pitkän aikavälin sijoitus, joka voi tuoda yritykselle taloudellista hyötyä.

Kestävä toiminta voi esimerkiksi vähentää yrityksen operatiivisia riskejä, kuten ympäristöriskit ja sosiaaliset riskit, jotka voivat johtaa taloudellisiin menetyksiin.

Yhteenveto

ESG-kriteerit ja kestävä kehitys ovat nykyään keskeisiä tekijöitä yritysrahoituksessa. Ne vaikuttavat yrityksen rahoituksen saatavuuteen, sijoittajien valintoihin ja jopa yrityksen pitkän aikavälin menestykseen. Palvelut kuten EstateGuru ja Capitalbox.fi tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia ESG-vastuulliseen rahoitukseen.

Vastaa